ปี 2562


ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (Click)

ครูกฤษตฒาพนธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 โดยคุณวิทยา คุณปลี้ม เป็นผู้มอบรางวัล (Click)

(Click)