ศิลปหัตถกรรม 62 ระดับชาติ


แสดง 2 รายการ
ประเภทกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานรายการผลคะแนนเหรียญอันดับชื่อนักเรียนครูฝึกสอนดาวน์โหลด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ประเภทกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานรายการผลคะแนนเหรียญอันดับชื่อนักเรียนครูฝึกสอนดาวน์โหลด
สพม. ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง 18 1. นางสาวสิริญามนต์ ชัยเขว้า 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล  
สพป. ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84.80 ทอง 1. เด็กชายอารชวิน ผดาศรี 1. นางสาวแจ่มนภา ยอดอาจ  
แสดง 2 รายการ