ปี 2561


ผลงานครู
ผลงานนักเรียน


งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Click)

การแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน สมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยอง ปีการศึกษา 2561 (Click)


งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Click)

การแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน สมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยอง ปีการศึกษา 2561 (Click)