แข่งขันทักษะภาษาจีน สมาคมแต้จิ๋ว 61

การแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนาธรรมจีน สมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยอง ปี 2561 โดยสมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยองร่วมกับโรงเรียนกวงฮั้ว

Comments