English Camp ระดับอนุบาลค่ะ

English Camp ระดับอนุบาล
วันที่ 17 ธันวาคม 2563


กิจกรรมค่ายธรรมะระดบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์20 ก.ย. 2565 17:48โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

กิจกรรมค่ายธรรมะระดบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยพระอาจารย์สมคิด ปัญญาวุฒิโธ เรื่อง ความกตัญญูและรักในวัยเรียน
วันที่ 21 กันยายน 2565


   

   

   

พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ อ.อุษา สมณะ และมอบรางวัลให้กับครูและเจ้าหน้าโรงเรียนสว่างบริบูรณ์ฯ ที่ทำงานมา 10 ปี และ 20 ปี

โพสต์24 ส.ค. 2565 02:04โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ อ.อุษา สมณะ ที่ปรึกษาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
และมอบรางวัลให้กับครูและเจ้าหน้าโรงเรียนสว่างบริบูรณ์ฯ ที่ทำงานมา 10 ปี และ 20 ปี
โดยมี อาจารย์นิติ เรืองรัตนากร ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานการกล่าวแสดงมุทิตาจิต
และมอบรางวัลแก่บุคลากร
วันที่ 20 สิงหาคม 2565

   

   

   

   

   

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โพสต์24 ส.ค. 2565 01:57โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โปรแกรม ICEP) 
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 


   

   

   


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โพสต์23 ส.ค. 2565 17:57โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565

   

   

   

   

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 icep

โพสต์15 ส.ค. 2565 18:45โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 icep
ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วจังหวัดระยอง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 

   

   

   

พิธีถวายพระพรฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสต์10 ส.ค. 2565 23:59โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

พิธีถวายพระพรฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา วันที่ 11 สิงหาคม 2565กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์10 ส.ค. 2565 17:49โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2565 17:53 ]

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 icep 
ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 

   

   

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์9 ส.ค. 2565 18:19โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 icep 
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 

   


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์26 ก.ค. 2565 19:16โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

พิธีวันเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565


  

   

   


โครงการอบรมเพื่อการแข่งขัน XMaker Explorer ระดับชั้น ม.ปลาย

โพสต์26 ก.ค. 2565 03:10โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

🌟โครงการอบรมเพื่อการแข่งขัน XMaker Explorer ระดับชั้น ม.ปลาย
ภายใต้โครงการ K-Engineering World Tour and Workshop 2022  
📌วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE Innovation)

   
   
  

1-10 of 121