กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์10 ก.พ. 2563 20:01โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 20:01 ]
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

      

   

     

   

   
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9lEkSRCEIQ2~%3BUxSTD~%3BS~%3BW9Ylx~_SoIAdFJN8tJKZ~%3Bj5zfgA06yV0iaBLjEVrchB7gun~%3Bk4yi6nfueV~_SoNfMgFFvIsW18u3XxJvdZvHJ5vDSmrduoNndxn8yn9dG180e9sP~_G3nxb54mWKbOBbrxX19XGvXjxvOM~%3B8Hbn19PbTp77zXkHefsWp5~%3Bnic5ivfOMP9YLeT0d9JffWy2J8QxfqE~_A7nxHb~_DTyp5~_Zp89y33yjiD~_MVwfrZZPlCDLyFfOZg5~%3Bey3n9jaM~%3Be5zQmT92H2yEjHj2PxE4T~%3B3Ino8i7zyN85kDf0F~%3BB~%3B3yPiaRT5gv4d~%3BpH~%3Btp3M8p~_DX6rQPmvNqWuT~%3BT6J~%3B3M436wvqz78sc~%3Bl12H0~%3BffXTB~_zN7~_oDtsm6~_vv26aH~%3B9nMjL5mAlQ~%3Ben73uyuy8ujvrJ~_r7~_~_8zlkC9eh~%3BkC8YfxZ~_fRQX9n3~_MR~_s~_9r3791vqLlw~%3BvX1~_~_Wr~%3BR9NsBlsuz~_xh331xGwexntj~%3B1yyqIzyAjPp~_OeCPr7pPe9~_2qAb7~_FftfrKe2~%3BYY~%3BfedXd~%3B9dA~%3BWN9WP~%3BY2F~%3BGg5mPfwnwv707LwrDnnfRwjzp4GNjPzJ~%3BAm~%3Bbx77wZsP8~_M~_nPeh2O~%3Bivmkjvl~%3B8gOmnd34SzI~%3B78ecf9~_NvXrPz8uS8Zvc55~%3BZv~_1~_fnPoDe1ZiTA~-~-.bps.a.963226904072874&type=1&__tn__=HH-R
Comments