การแข่งขัน “ ชิงถ้วยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โพสต์24 ก.พ. 2562 17:32โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2562 17:38 ]
ผลการแข่งขัน “ชิงถ้วยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย”ครั้งที่1 ณ โรงเรียนวุฒิวิทยา 2   อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เด็กหญิงชญานุช ท้าวจันทร์ ป.4/3 ร้องเพลงระดับ ป.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 2000 บาท
เด็กหญิงปานวาด วจีพลกำแหง ป.4/2 กล่าวสุนทรพจน์ระดับ ป.4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 1500 บาท
เด็กหญิงกัญญาพัชร แซ่ลอ ป.1/2 ร้องเพลงระดับ ป.1-3 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท

   

   
Comments