การแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18

โพสต์10 พ.ย. 2562 21:11โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 22:40 ]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วันที่ 4-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWlluBSEMu1EVyAb3v1gVG8~%3B7qeQGyL7AvHNqufnJtfKU~%3BZ3Bfmr12avvw7eGnraJLWzoufNhb~_5fol~%3BgePst7UTcdURPJ137awN7CSfW18NhNvS4R3Tu9xQ9IO~%3BHv3twHK3vxPrtD5~_L80P6NPXfJjr1WetbD2xPn0V5WvIsW8QtvImf~%3BGsF~_C3R1yF2YcobR~%3BqAX5zHL9Y6EeeTb23uNxcd~_5f2L4d~%3BQvZZvonFL~_DfWNInYZ8O0Qv~_sn76B~%3BidYx8d9g4T3ffQ~_0pepz9c9FzAK97~_hvyWOu~%3BQfp99DvTxlj2ycX5r~%3B0V8mOJlXfivzbQe8Rry76Z~%3BSv7Z1ti~%3B33lR8HdI3r1gjzqybxv410c~%3BkC9adPg79pNnb8rvT~%3B7RJOLc~_~%3BjtQPxUik5~%3BuPyx42L9kfwJ~_17lYxzEfyzFP~_1lstdO8jfZ78B~%3Bn3~%3BjIr5c~%3BkqDf6wkX5FfffTA~%3Bv30zQV9~%3BUjfgvz7O2856U~_~_3Y7zPn0b~%3Bqkt~%3BQ7idX~%3BrD~%3BX~%3B~%3BHcRv7tdOEGX~%3B53yb8k~%3BBW3o~_whTvlQ9W~%3BSH4nEcCqz6t414SR~%3BGn9Yn88mUT~_ngV6oHTnx~_GPbOj39s4tL~_4v4U~%3BZAueRLxmbGEYZ~%3BTzz5DGXk~_eel~%3Bk~%3B8zD~%3BHznzfsvcQvmX~_u~%3BMtDfVRP8owF1j1ff2A~_n2ePMsRL7Ss8GZ~%3B7fvTCfulfi~_dJv7MRDyZ9Cvm1rvLrwAOrXev9AivfTiDeLFP7YZ9a77yT0OerJ7Xhj634PglsLlyO89XvTkGer36cXsTSb8Nfu598xXqYyoeKgD57CaO~_bNW~%3Bor~_37FFlWG~%3BSJy9xib6IxZ~%3B5tJVP1YjXzI9OfVVf6iLeUv2hWA~_W5D3s9yb9L~%3B3r8u~_l~%3B0ryXp~%3B4iVstDP6f~%3B5v9cikfeiHe1mnhINb6VcSPf2~%3Bky~_oSBv8TJsz1ip9mPoXiu2nvJXt3QJ~_vvzbrbXz8EvUuWvIx3~_KdH2bjrzjXHt4O3ClcxFq~%3B4b9UvWrUy~%3BX1yy7aX~%3BbtJv8Uf~%3BpvyX~%3BNfP3miT6wd4Tsd5kvisemP9cXz7ZBLxemv~_9H53nqj2fRXuJ~%3BmF~_xpF8E9H3xFhaoz0v94dB~%3B9vwXFod0f7gS~_1VPT2O~%3Bqz6eg3ws~_ecc~_NM0P52Leu2qj~_c243d954NfiT~%3B6fRz1~_2uX8VyKb~_jnn34H56~%3BU~_oD9SvPkTeaD~_sdlfpby8xbsc10Y82jcLf0PzgvNG5f89sfvwP77zdNhmGdmIBBuxNfrr7EQDMdefsVCfYx~_9TFWQD75NxbmpejXb2Ohn8wqYdRPzRexaE~_TPRfjWfNELPSXsYsw9G3pu5r8tvhhHjyaB2Mdrl8fRj5b6DzGu714j436Euq~%3BsRnf~%3BuI7tiXxy9eNEXR5bmH4p47OY~%3B~%3BRfBd7k~%3B~_rx7E34qfefBzbx9595Y~%3Btl1jn094ue~_~_kfZbOS~_5v7U~%3Ba8903gvNTa36K3UWs~%3Baj3fZV~%3Bm~%3BYr2W~%3Bj~%3BhL1nXcXsfhd6qN8cVs47~%3BXbcPTzyFfPw5kv~_~_VLOPuB~_lc47iNrv~%3BkhfNEeyid3A~%3B74YSJb2z96EIsepCteHPPyUj8bDPnkT8e83KdFx~%3B0yVH~%3BDcX8M9b~%3BwQ~%3B2W9KP9UvZz3AdnzcOX~%3BGx~%3BGPx0XjA~%3BQ~%3BEQjL~_l~_Avm65I~%3Bg~%3BPRevNRBO6LU6GFmzg~_jPPffTp4P2vdzyLYj6O03zfx0z9Yv5byMTifrK3zgvJuyYv7~_vxbOIglD~_5nrftZBO0bnz2qiLdwEot~%3Bw1~%3B96Y960K16EPRHrA~_THh8m~%3B0~_eC~%3Bu1S~%3B~%3BL9eKXeC9Y9u5zkfSPyT~_5KI~%3Bii~%3BN~%3Ba~%3B6P3Mjnr~%3B7khnzeOp~%3B1QPNicL5vzfeRnF~%3Btza~_RjGf7~_LGfuvI5MZ~_0~_l8k67XHh1GvNN9Hcn7V~%3BBbZyOf69Guer3qU6Let~%3BheJfmRX~%3BZnzv2n~_j6S969P~%3BOuiad~%3BLyPOVbMj9K8VDG81Wfy0jfoq8FuvTnfcF0XxhrAau~_1OZ6yVMb~_u3~_cBE~%3B~_crRL3ZpP~%3B2T8k~%3BBP3blnwquV75WkP8STvJXfFRSP8Vr4T2lU~%3B2iCvU8P~%3B7on3bUP6uDWOunFBw76ueF~_5cd9as6lF~%3B5WfRPfvagf755tC70O6oHzXqfqveNeb~%3BzzaPTiLFe9bWZD1~_97E39VB~_b~_bCUD816n6r37eRn4of7nZ2Pf6B~_rTf~%3BDgZd8dqYLzuO5Md80qH5pBP1bsVHP6RLniK~%3Bjz~%3Br01J94jwe69O~%3Bm1jyN~_zXH3~%3B6o~_WP6WyDdR9ovF9Yf~%3Bwv1~%3Be3HvxM~%3Bj8Ge3dtYe5XvpyFeLT3vhkHl4H45r2D95kwyTdPA7Nf8XHor2~_~_O5vnyX7HEY8t~%3BQ~%3Brmaue8T5uuo~%3BPzQhY~_XDiEGt9UD~%3BNr7w~%3Bm~_7P83II~%3BMmL9yCr9x4UF~%3B3Uv~%3Bnq4n3V73tfnZdAyPfee~_ZlFXTZ4~_L9tF397OJ9yu93Pt5remt~_vJ7EOp~%3B6748~%3B9av1YeTDlv8v6~%3BVWvb5J~%3BUznlYG~%3Bnw9jverDbdI~%3BfZr6bPHD~%3BOxX89ClvfLTh~%3BGYnzyY7~%3Bybt~_6lfC~%3Be56I~%3B9PP0TVuQN~_PDh7gfxn3Xdd9No~%3B10v0~_jvdbVesaL6ss81IDeOj~_LWOcV5X~%3B3p7SCvKskL~_cFzUtpTX4pfgfyx3c~_8zG~_828Q0x65MH9Z6LyF~_WxuscI87~%3BVHVPvh9~_rfXMxBj49~_iJ88fHE0zT~%3BJ93jT~%3BJN8YbSQfSZ1I9qu5MN9rpXfOTcg0LU~_ic~_HYR9r6VPkZ~_KH7x3eW~_sZL36kz0E89JI~_mH~%3Bn2Ub4ApvOx33C2yTfhf7~_5s~%3BcRvn3h5P4nb9Rr1z5n~%3BMlZ~%3Ba~%3BejHdlPj5Y7N~%3B2KvfuZ38vvOd67fWIx9L7~_nTHYi1H9~_n6r55OndRHpc86NfzaiacxKJzPtrfeYy~%3B3R~_9sP7V33RD~%3BmjeSGd936~_~_p8NepXxPpz10~%3B09nvG3Fm~_N7UmneSMd845ov5nma~_MnnQX5b69Ev~%3Bct3x320Tos~%3B3kc9XfwxX9p~_82U65vl5BheGPOfTB~_8XdT75cd9yzQ~%3BpmFfGRg8zP5fy0y~%3B8uT59LvWR~%3B3l~%3Bsq8ehMHf59XHnE4J~%3BOQJvNfOZ52Haa~%3BQ~_YH3YY~%3BSecjHauVj4H5ffXV~_ID76aD~%3Byr1r5F0l6f3TqY8Kc~%3B9T~%3Bc46a9e97Rgbev8wUv3EQ7yb~%3BBONN72sZnPf0np6J9xF31edkvXfV~_1ykS~%3B5kvKlfZ65D~_rNXbu4Xv8T7SPV7H8nE90cz~%3BzDP2zqP8aj3mMyg~%3BKo3if5Q9Z2Pmur~_7nOZeE9zf~_9pmZjX3L~%3Bz8d7kLn8n3tNmyBOu1fNco~%3BWX~_pj4YR5zfc~%3BKwvvofIZ6GPfDqiU680~%3BvLTnlY85~%3B79NZeC9y9fcsh3xfvhftsWWPmk8xffVekoX7tm~%3BlRzEft~%3BKxcF~_uTJ2H96DS~_3~%3BWgT2~%3B~%3BG7qs6RP433H15vHsq2Jn7ztpCseG~%3BNRheKn8d5f8e1P6H~%3Bee2h2wt76fj4Y54X4432rvn7b6O~%3B19eMZv7tvq9~%3BhfXueyz4cxJJ35u3Bzx5zFRus~%3Bj1Pm8BLmOe9~_2XOp~%3BHBIbqjXlul6NRX88lhvXTl48E8U6554zCev3w5jE9TfB7cx13fo~%3BPgfX~_S6OGL~%3BNT3vDysl654OJf8~%3BVsPfUv96RrsX7In59~_t~_Tcvvndv3fdnWiV~_~_t~%3BN9dLnbtL7o19g1cuL~_~%3BR8ZXs4YN~%3BSvHEjiLU~%3BuV~%3BxfPH9ufZ3Hvuv7ut5C~%3Bql4u8yPlLxcRv65tF~_9p~_vf17Yc1~%3BZ82J~_2ffNL8X39a339TLkyz4vX8qQH1v38zK8b9ZeotNemo~%3BLNuIx33tVcV4uzctlzvNL~_~%3BH9sPQ9riyo76uPuD0Ah~_iHWPJiftn6Pc18fiX~_6LBPfOf3ItZ5iM~_tfll2YK~_zJO~%3BB~%3BLRevhR~%3BD7P1e5haBn3j1bdamHd2v3iotcn~%3B~_bsW40n5O~_WVWOfj~%3Brg77oexX~%3BbA94rB2l892D95qK~_~_T9TC7zlK73~%3BF~_Xb3~_mHQX37VYj3R~_15t3Dfnq7dwELcw~%3BOEpzP6g71XF35ds~%3Bb6k9tzP~_~%3BqbD2vjvWrX69~_1nfK~_~_1tx~%3Bq03~%3B7bFPTkjtfC8p~%3Bld7z2trZat3vG~_F8z65volXMRb64Hf~%3BXUuo7Nf39fbRsE5fy3RF~_khvIn94c39kcKkx0fn~%3Bgidn5A3nj7p4NeSdwba4U~%3B~%3Bznro~%3B76~%3BD31xvezhAXpJvpg753n~_aavA~_XmX8AZm~%3BZj1zvWSPxL8eV9py7lB5PF4uBLrt~%3BStpD1D9pz~_OB~_BJF9Bnzevt2WBf9UVvUmX~%3BFP~%3Bdrz3j7Zq6LO39JnfA~_15FRcd64~%3BkrUPcwtM~%3BB8u~_Uz~%3Bn0vT4z~%3Bd7y7Nk7zHF~%3BFkpOs~%3BLEj7ET55mPC3F07y0jD72YepnT78Oyr~_OMNbHtz~_N~_MnbDf~_~%3B7xVz74U8XU~_eM78PGvzOP4i~%3BaMXfoTxf~%3BB~_H~%3BV~_9mGJhxI~%3Bfob9N~%3Bp7~_PnTZ8xTs~_cXraeD69jfy84snfN~%3BeUdJvrteDFc~%3Bz3mXZn7~_T~%3Brzy57x~%3BzXn72esuyr~_e~%3BHcn9rcLO~%3BHjfx3~_KsXPjQI9t3ATP~%3BlvUh7pfxmfv~%3By6rA~_h9XVJ13kH8r1~_PPEE~%3Bu~%3B75~_wP7HfJcxCP2coH2OO897leZuD3vhcOhj3z8ZufZ4K~_vvVTD~%3Bqw3~%3BUy1Kd47~_ez~%3BhJrPePh9eNZT31M57Pe7FdvltFeJyVPgr6O6MnzWucV~_Zv4F~_x~%3BXOfTvm~%3B~_7mX48dN89nr4QJ43T~%3BeyC~%3B3f71UGB~%3BGTZxnX70dfqNfzmU~%3BnUd588i7UZ33vG8zzQucxf5eJ7ojf9541~_Azd7jt~%3BvrAPfX8Y9g75Z27IlvqeN7iJxY~%3B5pf41P58d7PLnauSD8T6Bx2Zi8Tuwby~%3Bpf7g~_tP4i3vzV33HsrFe~%3BWdtIT9HZX5XPazPeTPps2s~_lz2Y~_Vn~%3B2Ntp7iQ57uMse7Odr63y~%3B2P~%3Bxj00sfuhXXZ88Sf7r8XfUC3vvy0Nv4JZ889PXwdrf0O~%3BN8z2TIc7~%3B9Gv4583zQz~%3BY~%3B~_rr2hf893c~_5o0u5c~%3B80m38YU~_ei3gyVzxVQF~%3BVi1WUN~%3BujQ54t~%3BeNMP~_h4~%3BXUF~%3BR3ydx6c935fMe~%3BGoLvyoRbPe~%3BUVD05~_ra72F~%3BQxyZeMZ1M8J~%3B1n8l~%3BOPLr9Kn6S~%3Bc1ef1ucP0zzx1xwsF7xl5gn2lWfck9~_Wku~%3BdMrjkucgfz5~%3BlyHetvKvDPtL~_cl5yzVvrUS~_zBgje1Ce~_ORBfJTig~%3BOYffnB~_UTfZ0afDax4zyaWPNcnfurWknwH9Dc~%3BrJr38~_1X9ZDzkmlewkA9~_rXWb9rbRaf9NI~_tau5Xfagqnic66p~_l6l8d~_kf5Od9bB3~%3Bn3Q3sis~%3BL~%3BbLnvByD~%3BtbHhbxhT95Gv~%3BKjfjUTo2WvL95Yf1z2nQ4y9PNhxPPXT3pTHvsw7HFkj3bEw6pn~%3B3l~_GPqbn1YH8uer~%3B838W~%3BJ~%3BYz61qA83cQjzfNf5rA9L9aFZP5bqx~%3Bx~_cfarPvZF~%3BH79JNnP7bPPhTymfnxoL5O95qeCc96bTxfef7a36sNh~%3Bnz1IVnPTfV0Jts5r1rrYZ~_WP4~%3BDnq36eehPkz~%3BxfXR7K79OwF9fPzq0d~_~_Pjnh~%3B30t7HfY~%3B3YfWSfJTfTzF8~%3BzDgXr5yYt67aV6jd8vD370~_UA19ePj3~_S3xa9R797v4ybOEJ~_aT~_cDFOLxaP0J0lW~%3BaP~%3B~_7H9J1~%3BxxWP9N9X9~_Xzz89hWGfd7vVQazH0i~_i~%3BnMS~%3BPZxX3U~%3BN1H16X~_Kf1vHtQX~_e~_iXnqpXl7MJ~%3BbVx4v~_WbovL~%3By~_c3spXu7BN8srf90D~_~_8Qxryn70G9btF~_n77FeuefvNB~%3BK~%3B4u~_mHdrx~%3B2Jb~%3B7D5kI~%3BU0~-.bps.a.886130271782538&type=1&__tn__=HH-R
Comments