การแข่งขันทักษะวิชาการชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์วิทยา

โพสต์1 ธ.ค. 2562 19:55โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
การแข่งขันทักษะวิชาการชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์วิทยา
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

   

   
 
   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFV0my5TAIu1EXYMb7X6zrIZS~%3BVGETBiGckZh8L9MzeuLfAAdwHs55~_ixsiHtqRj979Z6PR1w4r8SC8048OG~_He9Ze~%3BP68vS~_HXfSHfYrY9v4XzyjOnz11v29934~%3BIn3~_RPtw~_NT0td9705y9VeH5w~%3Br4fufFmGu0N~_~_UfZb~%3BvPSPOWP9z8aUjnrh4Uva8sX75Np~%3B4zlvv~%3BUd77Pej~_P02xG~%3B0F~%3BD3mD~%3ByC~_YXm198~_dbe7~_H92f7HC~_IAvu~_XbH~%3BDzn~_Mbz0e6~_3IVy~%3B~_0ln~%3Bfv7q5S8~_zS~%3BeQX~_Yb27~%3BjP7KcV95Xxv~_GI8JsNN~%3BLTbeV~_RrQnvg~_6zP6J6v951fezOf3PwiiQvxMr9E~%3BZv1r1y~_KutXgfiU8dX74RqlffvtxXqVw854U2H~%3BsMM~%3B~%3BfXG5858O4BZH~%3BTTv3hmgC~%3BeFmBj~%3BLP1q~%3Bz8Nfxdfdpqsfh3f8~%3BH~_e~_H~_J~%3BQjvPG84b4OC~%3BtW5~%3B67L7217QH~%3BHEeO5ZfJVevTgVmfPmb7865~_e6Cv6C~%3B2v6IMd5qYPpH~%3BR7r1yNrp170LP8yzz6rRz~_SH1bcV9q91875G8yfcf7GNv5kfedtvYz6OL78SvZnHjD7N~_brv3heZb9PvW30~%3B7H~%3Bs~%3BqgQ32YwH3Oz8T2P6mfk~_vP6vxNbbzx3U~%3Bkx34P5sXInyng~_DDyC36vt~%3B~%3BRH35r9yae9c9~_z2z~_n~%3B7NLB8iYS~_RX7~_0r~%3B8lgu~_fHpTk5t~%3BvHdatj52~_lICvdnwsUXzv9lMJ~_sP9VeLb~%3Bw76h96F0x~%3B0m~%3BpZkjvv~_sX73t7P7zzyeWc3fP~%3Bx~_89~%3B8~_jdF~%3B~_DQn33DfUw~_rfVW~_W~_KssfP32Ov~%3BXQb5OvPltv7tMS8FWPryW7PztuHn5y~%3BLOLM75aPgXr9xrxHr~%3BLfP2nM75Afsr4dp~%3B2O30otY3Pbx~_U7fxqGvNFvMl4H~%3BT~%3Br9~%3BQdy~%3BWC3piynywv5T~_dd8n~%3Bdhfs~_W~%3BqJ59tn~%3BC~%3BjzbeKLYvwK~%3Bbj~_W~_48vXsfvUryv5N5X5bL5cx~_WYH~_G0v~%3BOn~%3BfNX70s9Pv8~_c6Ll7Mf2Nfy8Q3vMQ3yHfVv1t8D96uZz~%3BLX3hcf~_PXVW2rrPayHbP7FfMyWH~_81~_63Lt9tnZdDrd3pdCr3U08sy7FO7fVoOPRfOs~_fyqZL9RP7N~%3BN~%3BuQ~_~%3Bbh~_X7nvNmvx3vPSGf8b51vm~%3BrycP8XH6C~%3Bafk71Pkc~%3BuiVBL5k7~_oH~%3BW2dN83Ws1~_7ntU496j5Zjn4jxbof791X~%3B1he~%3BdckU~%3BqFdeinowHtvzVeSzLx~_L~%3BddAv6hPin3qp6~_lifvfPEDfuc~%3BLdbGzflqwf~%3BVoW8x~_Kur9eN4KemSs1~_qHD~%3BXDG~%3BPi5Pds~%3Bd69hytk51PI~%3B83u6bt9U7H~%3BA17Ug0C~%3BvvhCVx~_E~%3BAjd7xf1J972X54SLz~_S~%3BIjAi5DzHgF70Z7LXxH6K27Ewx2DN9aH1~_68XzvvSf7l8rHmDzsw87mNS~%3B2IgX~%3Bqf~_57Vu3es7~%3Bq73kRYvh~%3B~_h~%3B~%3B4~_Nw.bps.a.905963316465900&type=1&__tn__=HH-R
Comments