คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาและวิทยาลัยฯ

โพสต์4 มี.ค. 2562 18:06โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาและวิทยาลัยฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

   
   
   
   


Comments