โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โพสต์20 ต.ค. 2562 18:41โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ม.4-6 จำนวน 53 คน เข้าร่วมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15-17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

   

   

   

Comments