โครงการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์1 ก.ค. 2562 20:36โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
โครงการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง ระยะที่ 1 ติว Gat โดยชัยรัตน์ กันบุญมา
วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

   

   

Comments