โครงการอบรมเพื่อการแข่งขัน XMaker Explorer ระดับชั้น ม.ปลาย

โพสต์26 ก.ค. 2565 03:10โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
🌟โครงการอบรมเพื่อการแข่งขัน XMaker Explorer ระดับชั้น ม.ปลาย
ภายใต้โครงการ K-Engineering World Tour and Workshop 2022  
📌วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE Innovation)

   
   
  
Comments