กิจกรรมเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

       
              
              

https://plus.google.com/u/0/photos/113619609222483474996/album/6582400499591512865?authkey=CMbpzueV2aXYxQE