กิจกรรม ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป. 1 
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
31 สิงหาคม 2651 

        


         


                        

https://plus.google.com/photos/113619609222483474996/album/6596830260558707713?authkey=CLOZzPuAkvrIeg