กิจกรรมหมวดวิทยาศาสตร์ 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์

โพสต์13 ส.ค. 2562 00:13โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
หมวดวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการประกวด 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9k9kNBDEIQztaQbj7b2w1OM7nkx0OM9NaYdoaJiOhvwYL~_JBPpx9ruzymU1GS5Fi~%3BFdhcPj1iyA6Oy6FfvaP~_OEy6W8m5XLe~_ZX9~_nXq8evJ97Txx6O~_zrPS3gpscYL7vAcvlwfzC~_Xe~%3B7rffzM6Tt5~%3BL1vdpcq7O~%3BV0FHGTo~%3BvTt7337f1Gvfsi1ej2enUfuPdx2vmI~_bsjrkP1AZ33vrcd7O~_6hzMPD11~%3BcJzcPN86b0PPpu48M9UK~%3BZL~_CP~_ivzU~_a~_TXmd87bBWZeg3yF7wf17DH65~_0fYuBDRr~_4~%3BUIP2Mh4z3uEwu~%3B0H~%3BidftxHeJ~%3BvD~%3BnYnLzfu2X8AT9UsBY~-.bps.a.817531785309054&type=1&__tn__=HH-R
Comments