กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โพสต์21 ต.ค. 2563 19:08โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2563

   

   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/
Comments