กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

โพสต์21 พ.ย. 2562 21:56โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

   

   

   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9WMcNBDEI7OgEJvff2GkHj58ITI7uqZN~_tMyiVX79wTbhIifEFnaZD~%3BaeCx~_XzFHXC5sBn8H3vu~%3B94n1Ar3nhXHqL9~%3B6TX9Okh3wPyi~%3BIk7nyQvTD2xTlHfCvSx8Ge0qE8hT4p4~%3B16ku8FGDyd1n8XHzafPxiDvWBfD9Xfh758KnUb2BP2rUn3AF30X9r39N3~%3BWHPHwN~_5c~%3BeXHsP6X3pnfyhv8WlT1l51C9UgO~_rT3rAnmY89r3zvaesv64~_mbAnku~%3Bnw3fXxUf1B8~_zD~%3BAI4ZSz~_gzf676~%3B~_mdAv~_OXf8nKO8yHRv5IXX1Loa~_2kn7AL5L~_33i8~%3BJwD~_4TvT4E~%3B86HM8d7Ib~%3BNDmR9V~%3BdG~%3BfIwD~%3B4hf~_ysSePojt56S9RTHlv7GLwv6n8N4mW9~_0V~_G~%3BDrJ~_NnKY35kFPwtjEdDXgTzNfa9v~%3BeId05S~%3BuJf~%3Biby8di1rxL6OOVXIz9VaW8v~%3BvGPtU~_ffQl~%3B9ov3wjmMF~_Kh1Kca~%3BUVlmN~_bT~%3BRH6eYr~_0cU6jHjyqvJfX~%3Bhlk~_frmS9rP5G~%3Bfsg~%3B8pv~%3BFtRT9LMx30~%3BfN~_2~_GS~_OPLHSV9xYJ~%3BSf7H548yfWf~_xnlo3n0if2w8O~_0EV6quG~%3Bq7Vd6ivL3weDH2sH9wLX34diJfV9Wdv~%3BOU8eN8H3~_fyZ330oD6F~_daJ~%3BBXWy~_invw7lzYnvfdL~_3vgn49~%3BTCxfpfenJb~_vTKH8M9XXojwnk~_~_nLfxL~_T86radT~%3BYT8b9Esd9stxARxN2Jcf9UG~%3B0GG~%3BGMyfDs6HQXx1aN9s~%3BR3W32z~%3BP7f~%3Bl6BfdNx~_UYJ4f0lA~_Cz~_6V~%3Bgf~_fJlw3AxxBe~_rSHB787H0oC79v5PuEPLcLbf~%3B3239Ll54~%3Bf1rfe~_i7ZetNbb6UK~_~_v6~%3B8tOwPPwsvhrv248OX9L0c~_a878U9aV166tk46E3HqWbz9LUzwDrEHbEi~%3B2~%3BdOEiLOHrD8oPxEeK8cmNh5Hf1psP9anFn4vXhevBmw~%3Bl9Afmudazb~%3BkZ~_Wkj~%3B1mPpa2g1wufnWdG~%3BY~%3BGwuQ~%3By~%3B~%3B2kzqy~_Duv6hjiabTnbL8RJbz5l8y~%3Bg~%3BryGfJzWVgpb0A~%3BN~%3B9OLP7O3~%3Bo2qU~_eEr~%3BzT5T6RIC~_aM~%3BWqwnlJ~_w9Qzz6k3J~%3BqVO58M2vs~%3B7K56~%3BdR86dv2UC~%3B8Szp3PxVz9b~%3B5znn1l~%3BUJ8vHT~%3B8nc9l0tCf8Tbsi8p~_UGfjkYyHHegXjK~%3B52nfnVxn6lzfrx87i7eEx38~%3Btt2Xrr~%3BP0S8QjDu0pB7~_gPNSrN~_vVGv4LJbzxdMbTZvVh~%3BrogP5X8XKGfehIf~_~%3B7q49hvWu9~_U455qpyP5VvvynrwrXdnvbvDPqV~%3BHfXvxfp3n4XJPxBP7gvlsfoJ9Utf~_MbHC~%3Bla~_eCVfygf888rCDf8~%3B~%3BqDN~_qj2L93n1TukxXbP4X9M2Tl3flYIfv~_3PehSx~_kV1~_Y9LufCPtVnLX~%3B7jcVtngj3mC~%3BHOoTX457Mt9j~_589frn4JH7rzVhvUYvnvIlGPze9~%3BojNF873ivniX1PUb~_DPpH4pkH~%3BmwbDn1XMq4v3qOTEPa~_48rDwJ2K4~_ux8r9~_NKi4VJj3vNea9V~_spnfL92~%3B~%3BHjfP0Oqg~%3BP~%3BM1c~%3Bkb~_BXuD~%3BTWxD1Sz~%3Bnef19cvEvPTg~%3BMzG~%3BPhsB~%3Bm9ovDfrH3hfO~_qMR~_VE37Pu4fzPzZe6fevNt7yXkvVeF~_ViW~%3Bsn3P~_itFPoYSxv3qQX~_UxdJffWv98~_q7cA~_6J~_Vh~%3By3uv1Ubf2f8W758rTff4UBRZX3U9jNlP9t7Q~%3BXpt~%3BXnrL~%3Be~%3BHHmT83qw32rVRavhJGfxX7YmE~%3BujEdvfhXzq3EP1qvftuXHfrL7d3H~%3Brkb~%3BqrcP9O4HQnj06xcy996uxn2mwvzoQLxLCOfyY7~%3B~%3BNmUzt~%3Bu~%3BUoN72o3~_GvyHCO~_l6sG8Nc6T3no11mvjPnbjfrj3gPIeqN75YfTXYH7IcH4M~%3Blsq7v7QMtCP~%3Bb0V~%3Baz4n9CqBfje9634f3C5~%3BmjF~%3B4~%3BLPPxZ~%3BFw4Pn9K3X7QioqQuvH9zjnQE9atJ~%3BbXPphHknce9be5fy4t0mMf~%3BsYo6VFfduddn2N4X88~_6M~%3B~%3BrO98XH3r0svCh~%3BDpfS~_0Z~%3BV3yse9VS6U38iXJP8D~%3Bsb~%3BldZa~%3BwXx6IfCe6oP7jXJuz~_0bb84pLftr~_f5c9a~%3BQn9hHzTug30c8ee93ScKePrL1j9B~%3B5ghn8~_zP9Ye~_tNwH0jc~_~_Bb3IA~%3BlF~_rL~%3BPjrH94D7bp6qeUt~%3BV3~_N58~_QftR75Zk5~_hn1vfft6G~%3BbP4H9G2~%3BV1vf~_~%3Bdn4T7Uxvqx3hf9eeJDy~_PvhZ~%3B9XX8J5Te~%3B4R2PcDffbkd81F4b7RvvSjrxTUXJv32KzXCBv96JmFd~_Pr~%3B68QfHNdfHot34jcfnfbs~%3B6zwPuvA~%3BWb8D2gv~_Fvu~%3BvdNu4WvfbH5k8wfH~_RvGeUN~%3BC3UNxTxlTufO7C~%3Bi~%3BF94J4T3kMd6x~_hfwL7tvCe6sC~_aNnUpwww8yHwvye8l77DGvgi~%3BfZjEfKrpT~_kxz4k3Id6~%3BxuN~%3BxcdmN859H9g35Zz9~_3vewX07FcJe3JoTxry7TBf9r~%3BW~_F~%3Bbif~_SHH~%3Bv19~_sh4yVx~%3BzY~%3B7jkf1zvPiTchzrRz5P~%3BEZ0b~%3B8P45~_b3YX7PCZuZIf1gnprdedo7H~%3BLNh8F~%3BXvJ~%3Bs~_fYvg~%3BSw~%3B~%3BHrr1jDvzdF3rWv~_faO7LxVcZ3kEsZd36MoN4yrv~_~_cQnYiMf9ZdrUF~%3B0jX~%3B~_ZXn2c~%3BB35c~%3Bq9Rzz03rMjsvoZ9UN9ZtD~%3Bkwvf~_I~_c9ceth~%3BkqFfrEhbF~%3Bm8b8AQZNQKc~-.bps.a.897263077335924&type=1&__tn__=HH-R
Comments