กิจกรรมค่ายคุณธรรม ดูนิทานเพื่อสะท้อนเรื่องราวศีล5 ที่ควรปฏิบัติ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

โพสต์20 มิ.ย. 2562 23:22โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ดูนิทานเพื่อสะท้อนเรื่องราวศีล 5 ที่ควรปฏิบัติ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

        นักเรียนเล่าเรื่องราวของนิทานตามประสบการณ์เดิมของเด็ก ครูพานักเรียนไปแนะนำรูปปั้น 24 กตัญญู เพื่อให้เด็กรู้จักตำนานของ 24 กตัญญู และเข้าใจถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์

   

   

   

Comments