กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์8 มี.ค. 2564 00:12โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
ประจำปีการศึกษา 2563 
วันที่ 6 มีนาคม 2564 

   

  

   

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/
Comments