กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์10 ก.พ. 2563 20:22โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

   

      

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVduRRSEI62gHedN~%3BYzuHGO9nBsUQAk56ik6VZqfI33zY5EjKGXvYF2sRl42FxsUu~_t33iYvNvvM1fbHmxusw3otjgENzzwvvl2yc77kh~%3BvIH3nPig~%3BzN~%3BFp4T4gPcF7s~_vE~%3BqsQOPsb8sXEZxpE~%3BmD8NceLu5efvfiPO9wb1COtJ2fNPj1o9pRmvzS9z4yG655V6na3fOhhfvkI9fWrPmxMPMOuN7W~_1UH~%3BwOXzPtz~%3BmLx~%3B0Zn8iVy~_zW2~%3BE7Puvfx17~%3BvC9BJ8kn0a~_8~%3Bo9wM18jXxJDD1~_~%3BLa~%3BFuSP~%3Bhn7Fy7AV8~_A3~_znN~%3BC1V8~%3Bqk6nUF~%3B59fLIRZ34FHyef~%3BvL5FPPZ~_s2S~%3BKGHUY~_Us~_dfvtLF8~_KrV6ozHhtv8m~%3BUd159jnqoR61fTZ9~%3BUD~%3Bvp23~%3B37ynbT80L~%3B88ve85~_U~_CL~%3BUY8EnmO1tTsp9ZW1~_PMW6IN~_uDXkG9Bnqx3~_m2fMKJwee8uCymPt~_GWD6sR9Ev4fu98xP0c8K~%3BSv9mIv7qKcT1xQvx~_15hXoJ~_zNp6mvOY2KdKfcvjO~_99~_Zdt~%3B07e~%3BlVu~%3B1vY~%3B4DeQr0MWIlj9Yx6GHoc6jH7Xhj1moP6yUcRl8dn~_9ncL4l9Ftxnhfk5nJ~_S7c8Z6pHL7~_370vXT4TxU7HwfYzzWL~%3B7ivvf7vLhAr6tvzfJx9mv0m6dvaVxstpj9acxXcb7GZ~_N~_80~_uXinO~_5tf6dfq3QfuN38V~_NKv1dvfc6hnFeLUo9bPR6lvO87f~%3BD37n5oV8fo7uS8Gfk~%3B6fXa~%3BfoNC~%3Bqif~_3ygp1LPr~%3BbVg~_~_dvV~%3B8L~%3Bus3yru~%3BUa95g~_Dn5NfB~%3BDl0~%3BhPhf9pDfThPm3Md1Gvxny~%3Bfd6x~%3BpeX~%3BwjOs3~%3Bwt9Hfrcj38vvOe~_nV~%3B2P~%3BnVfWj31k3EetOE~%3B~%3Bt8MfnO~%3BO9bfQ~%3B13Q4~_lT60fL68fGvLz~%3BuAP3jRj~%3Bu~%3BF~%3Bb4WfON~_N~%3BSP2~%3BFDoP~%3BXA~%3Byb83~_agH9z34~_g~%3B~_Q36m~%3B78sf6JoX~_2XzWV~%3B~_BqB04~-.bps.a.964602943935270&type=1&__tn__=HH-R

Comments