กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์16 มิ.ย. 2565 18:37โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
ประปีการศึกษา 2565 
วันที่ 16 มิถุนายน 2565

   

   

       
 
   
Comments