กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และขวัญกำลังใจให้แด่คณะครูและบุคลากร

โพสต์22 ม.ค. 2563 22:28โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
คณะผู้บริหารร่วมเปิดพิธีงานเลี้ยงสังสรรค์
สร้างความสัมพันธ์และขวัญกำลังใจให้แด่คณะครูและบุคลากร
วันที่ 17 มกราคม 2563

   

   

   

   

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/?hc_ref=ARQppCpg4i_ZY9nR95KSlGQrPeLGHrQN78y8-C1hkHOwN3OnJImWJGsogEpJYAr3t20&__tn__=kC-R
Comments