กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ

โพสต์13 ส.ค. 2562 00:23โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 
ประธานในพิธีโดยท่านอาจารย์วิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ และผู้บริหาร
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

   

   

   

   

   

Comments