กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

โพสต์28 พ.ย. 2562 17:55โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900423030353262&type=3&__xts__[0]=68.ARCr1UDdpYUz55ssDShCWqHDIPry5Cdw_QvU6GmrTOJ8crgT53AWiI-Qk4-YdKDFSNMqB_OUt1K7HkDbNR_jsTn6P3qY_Cx709_-VcaE-VKQOle7lg-yjjVL1SWMSYTyVqb0fusMGn-t-2BWwIfKZ8iVGfENm7ImnPE2UJCl8Qx3AxQ1q4ylGUbsmNRE0u6mSXZQ6dka0NOPqPdEGGWSS_eGTx5iFwRz6_w7libvgs_BxA8XU18ulbuNT7XTIUlOneBVBSeVkrja9wREe_f4mB-ijrNzbTczymth64re0MkC9O8ZmQHF2DCdwH3dq0f-7G-ze0hKpeb82LQwdjhZV1cZF1p4_dPQUiertN10FfR3IPR-bATpBfVyFYDXbbMB1lw2j9Fsy1Fy3zTArZfNW4cNvwAXFtfXqeEk3UVNTCF4LdX4VFfS46IMw7CJqwsuVqOjfrh5rbXBN0_ppg&__tn__=-UC-R
Comments