กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสต์30 ก.ค. 2562 20:41โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2562 01:37 ]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

25 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ท่านประธานในพิธีอาจารย์นิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมทำบุญตักบาตถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารแปดเซียน

   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWNmNBTEI62hFuOm~%3BsdXgOO~%3BTIuGKOWZapmv8pJTrnL8GtnGpVCVWYLs4VMtlvIgLmOfDgHNxi~%3BiHe4JYgYvYgHn~_nM9ehBMrsBHnnm9iXX~%3Bj2m~%3BRWmxNnMBzsfUX7xnqR~%3Bznxt~%3BiCizEs~%3BcP~%3BQvIm~%3BKIxcV4AvqL~_nPz00b~%3BauPzZ78CmPqq97zSn0a8h~%3BE29DvvD~%3BIn178j58M1TWzAlB~%3BES~%3B3nwP9TxBuv8~%3B2OOjDPm~_x5UWLoT5739bf4Xgd8qKcvBvjGe9I~%3BfZL0N~%3Be9bO57ndp4hXw4HXv~%3BPNzA9G8230X~%3B9Iiu~_qtPZeOzSMp78eVzq8liC~_ID7MTrf~_b1X8EPIz80cP~%3Bwfqx~%3ByfxpAhsx~_KDkg9b3HjZBfxr~_H~%3BrfDkz9iD8Zvw70kX86CmzEAXz9N1n9wXybNPDVZ0fWn9sP2hTni~_d1gKnPzp4X3t~%3B6sn76fP2PCGLcD96PrWc9tBdbzyqXH5awz3q2NOAkhj6jvt58nHZiBb75MOTn1MPL35CHA~%3Bjed~_THGY~_frTfvJlbgIsb55vmtH2vy05Gvlidf~%3B538crdPXuSvO~%3BQFz4Nvh3zwRDz033PjcSOuzZ8r9aH~%3BCPuP9~%3BpXQf~_QL2G~_vHG~_3~%3Bne8~_xHPohfGP8sn8seRnxy74fMyu986ZDtN5I3vjj7vtZJvPUm~%3BsN7n~%3B0x0K~_E9RamK3~%3B2LD~_c7IeBeSfkd~%3BjqS8YbsflP8j1i82lOeS6~%3BhPyIhH72wygBpv7Ndw7zHS2LO4i3fxn5H2Mrr4dhn~_~_bsvx8~%3BSO39kVHiREP85sKf6g~%3Bt7~%3BlsL~_lKTDP7zy0oL8ZwP2w73n2n0zoYz4S~_QjmI2vjfftAIh~%3B99PfWk54mRjzP38H94v3BffafnI036H9h~%3Bh2~_dyE~%3Bh~%3BmpnQfZnAd1HPgQ1~_pjfZVu~%3Bzr1cAPzPPLXz77tfWe8X69eTPuee579~%3Bds0Pjn7Re1~_Yc79otD~%3BDvtf5daf58131fLVg~%3BKCnPOzGnKnHPPj8P1qIH~%3B6B~%3BfJj5b1t6i~%3BZev59Y9vgH~%3BnOQ976zXf~%3BG9d~%3Bgr7bSN~%3Bwvw15onwPdv3~%3BYTv077vXfrk0Md9o2PrQdiPOjffxvpp5E8YX4N~%3B~_fyvje~%3BtC13w59kb3BfKZ~_M1zp~_e3vt532u~_~_WAznA9zNr~%3BG957dv8y4f41uvo31M6jPZP7HgZV452W~_ep5Yf7SuP~%3BP1e5thv5~%3Ba~_lXOl2mc5~%3BusCcm4fBsRyDUvRv9gPY7Y6u8c4uX7uXwfcV984x~%3BZeZWsp5Hc~%3BLRRXls~%3BPkZcK1fa662Pc~_tzpKHfeR~%3BziPvxCObPufNnjqx9zyBefvrl15yz78~%3B6mIP3Ood451P6nU9zVD~%3B~%3Bivk6uvk6Qn0fvz85z9v6K3c~%3B~%3B~_gAzPNWq18pd9hT3o~%3BNdz3~%3BHP4f3gcfnO9zMH8kiXOAjXL4E7Q3vvolHl4530cF~_u73zOg3f2zyzp9RSWAjXv~_4b4~%3Bq8k~_OEK~_~%3B5tQHPiX5pObAQfzlS4f50v2e03n20R9Mqd83~%3B0m~_aMieb9qL5bvdfWU09z3THj7AjH~%3BzpcN86e6XqU376B~%3Ba9L~%3Bhr9Pfwfni~_YG~_p38K~_MZr4Kvmw5uPYH1hP1fu52MH8n7yzT~%3Bre0yhzylH~%3BpX5t~_97zobzegz5j2ffcV8f~%3BupDm~%3BEa8q~%3BMvwX0Pfvgb5C~%3BFgV87buuPS~%3BqD~%3BjPevL9vs~%3BDfLkv3~%3Bz2~%3B3HZ93LWl~_Xe5~%3BwfK~%3BjDfua732jd~%3Bv~%3B9~%3BgCmvv0ezMP3cHPgyyc~%3BiJ~%3B9wcVg~%3B9lbfvadv7OlInnIb3yfJL9P5vsVsp93xfNn7zvtbT~%3BWpv8G~%3BvQvH7h~%3B58l4QP~_h~%3Bghgxgv~_H~%3BLfwU8hP7HvJ~%3Bf98d73c8Ybsnwt8sHRP5z9w7~_S~_M7z~%3Bn6fJL9Pxhv5Yv~%3ByKthjPLn9hfvHxIF~%3B8bAAB~%3B1Zfcb8B~%3BqTsT~%3B4Opcy5Bv48fqvJ~_yTP3Fwn~_8TCvv~_7A~%3BkQvm~_RwnvK1Zy4XnwScinwL4od1~_csG9ead7~%3BYxO2~%3Bcs4b8JxXnnelw~%3BZjDeW~%3B8Z5GLH~_ZD0MfeRTIL~%3B28psOTP92X4~_Zhw1YiRWY~%3BiyfY16~_GvJ~_8q1XOw~%3B3yjk~%3BoweY8Qz8Y~%3B4S9a18nxT4x~%3B6UqI9kfeRBPlkPufM9hv0H30PK~%3BWnSoD~_pH~%3BNIWa~_Jfvj6cRr8ffYc~%3BrAevs1CSqNpP3a~_qD9swLwf8E9oLwNYiDdf~%3BH86uXyNfvnAvqScB7nf8xrx8AE~_xMvPIJ9z9n2U9Zm73yr~%3Br0wh~%3B4f2ar8Hou~%3B3wJTAP~%3BavOsu~%3BODx~%3Bln~%3Bnft9MbT1F037p5uPw~%3BUthn~%3B3~%3BW0U~%3BeVI~%3B9oHXb79fm5~_c87l2HkVzHpUjX88f5LuZ79rvBfX7vTC1~%3ByfVyQd8bym~%3Bt6YK57lfFfJ~%3B9OGdJ28~_Va~%3B9Yj3W7Pxxp3~%3BIt798z~%3BaXw~%3Bf~%3BfoCv~%3BBBDP~%3BtBH8i5L~%3BZZf4T7ToPvbz9s3fnljL8V5~_vJoZ98aIO~%3Bzx~%3BMS2P99~%3B7vUxva3~%3B1fjf280Z~%3BEH4a8HoZ97gO98yLq2c~_tJ~_P7d0Ef9~_UuBX7yAL7v1agHYz006sFYD419zViPjfwL453vf6n13P~_lM7J8MOqfnRdf3P~_Ixzll.bps.a.809879399407626&type=1&__tn__=HH-R
Comments