กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.

โพสต์27 ส.ค. 2562 20:20โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ที่โครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

    

   

   

   

Comments