กิจกรรมตลาดนัดเด็กเดิน

โพสต์28 พ.ย. 2562 17:45โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมตลาดนักเรียน
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.10 น. 
มีจัดตลาดเด็กเดิน จำหน่ายสินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมนุมและห้องเรียน ร้านค้า มากกว่า 60 ร้าน

   

   

   

   

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/photos/pcb.898005970594968/897998833929015/?type=3&theater
Comments