กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์26 ก.ค. 2565 19:16โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

พิธีวันเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565


  

   

   


Comments