กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:57โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ระธานในพิธีท่านอาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ กล่าวให้โอวาส
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
พร้อมกับผู้บริหารมอบรางวัลให้แด่นักเรียนเรียนดี
วันที่ 10 มกราคม 2563

   

    
   
   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9l0mOxTAIRG~%3BUYh7uf7FWCtff5QmDMZOdDXfLFmvbKv1b8Cg45XHL~_pZbU95gpXwdLEGej233uESPi7ywb~%3BY4oW~%3Bx9KsM7El5nNwft5SUzXJ912cvk~_vn9lPuN2dfuX5xHpMmnz73aynYzyHvMeWK~_KS987fnx8HzdRh4lgx~%3BNClPgz018tkX2q87H~_PZldB3rm~_cR43y7mP6M9DvoXzi~_CdfrJd3vpFbX0GGfdkfIx7NeIydvCm3kzvlbsdGhn9Sb~%3B8JhdycjPO3vvNPnlwpzwTLkuG~%3B~%3BPar20~_4X91~_zv0a~_fCkfs8x7V~_9COtlBvn0IC~%3B8qeb6xXmruP~_inp3nXbn9bMl9~%3BOK1~_tVz7jj59FkPa8hHsR~%3BWEJ9ifX6WP~%3B36cUPO~%3BtyIz57Nj~%3BeY9tFvuT~%3B7hf63VnJB7uSbD1Y~%3BPvtJ~_4P458~%3B~_4Ly~%3Bft51yJ99FyR~%3BzZI8x~%3B5YB~_tf~%3BP3b~%3BZO~%3BfnDxr39zqh8H4sH~_dMmTB~_V33gnqJ~%3BKXr~%3B5dGhzzY~_Q71n8MfaM~%3Bi~%3BxEx48hF~_63dfzOqzcv2J8fQ~%3B~%3BVn6t~_~%3BZ394uf69ait7JBhr4v2YsFBedpxkhEv9qdrIZ7~_5pMr6j1bf~_zHXL~%3Bnj9CfPf3i~_t3jt5~%3Bp~_avPHzP4W8y3Gfxlv7hd~%3Bor5s8B~_lUb~_6nWW8bDU4xc~%3Bw~%3B2Q7IdvgENeXH~%3B5KubrG7ifPMmXr2K~_vtL75L7k7zvz3V9IqJQZ68sV9nOePTfUt4WSB~%3Bbk5fcqeJb14IH~_T~_bfo4~_FjHgl8~_uY~%3B5lvvrhfPpX5dPTnDOvDB~%3BFJpb9z~_kr9Rb9qPw45~%3BdfvHlefSv9CA3J98QpDPEfe~%3BnHzKFgPEYhvJNfH~_ct6i~_s~%3B3j8ed~%3B~_pUL~_~_~_TD9s4d5M~%3B2zN7gPpJdcx7R380ZYf4l5PP3msafAH2E9pKJefbgeL5p0xicd~_SzOgwz0v7x57hmnn9TPY9ZD1vnD~%3BN97a~%3Bje8sT9nc75kNefzngl7h~%3Bdd~%3B944b7Wffe1lyD~_tknO4~_d~%3B6cmHcrv9VckGe8H1nmDGq64fOd~_9bt4Y500V5oc5~%3Bekvnzq~%3B~%3BRbnMdZLLeon~%3BXEL8pvv~%3BvJG~%3Bemw~%3BloRH2X~%3BN~%3BpNh~%3BFtRzyG~_zfeHzrsl775qYx3x8mN8juP8jydeUx5oV~%3BV6U~_hHqJ~_vMdcP~%3BCvWU9980Y5bxrv5VTeZ33zVjlvR9D~%3BwvtoDPrST390jpfy24~%3BxGMe8DBHyrU~_uv~%3BM3zz~_J~_PvPft56zsO58wvPP436qKH86pXvJ585fzkvvkn~_2af~_ioNtyJ9~_LOfZasA~_5~_HivRnL~_2zRn7Hsz~_9l9zHjv3gPxHJebzTs0Z~%3BF~%3B0Rs0B~_8f4bvH9~_6~%3BRm~%3BLejnUh~%3BvBU3mZ2dg771Pfa9fk~%3B26e~%3Bu9~_yBEkB9779MQOXvvfR1y89aevyF~_9pz6~_N8Yzv8QVNQ3ZB8n~%3BE8loz~_D~%3BRGC911w3ofc~%3Bcj~%3BkxDkM0Z~%3BDHsxtDe338~%3B~_3Z~%3B66iUE7wWN914IFTu2xwp~%3B~_H~%3ByXTfQ1~%3BwH0P74Hw~-~-.bps.a.943325602729671&type=1&__tn__=HH-R
Comments