กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์22 ม.ค. 2563 22:11โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 22:13 ]
กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 
โดยมีท่านประธานในพิธีอาจารย์ นิติ เรืองรัตนากร 
กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันครูแด่คณะผู้บริหารและคณะครู
และกิจกรรม จิตอาสา โรงเรียนสวย ด้วยมือครูและศิษย์
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วันที่ 16 มกราคม 2563

   

             

    

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9ldkNxDAIRDtamRv6b2wVxuPPJwjHgMn4SGiqiufk~%3BAbs4CIHOMkT3kcnwHayWyxGLkd9~%3Bl1Ohv~_hP~%3BI181km~_Nn785e5~_azOxtciB1jJG1~_a37eCae9e~%3B8N8I5vPD9nXvy77keU0sq2~%3BNhn96e3PJdbfh9xrF34vqM9vfa6rZ58kb31OPVwHzHyG~_Eq7wT8eF~%3BxZv8NfaPcEM54jvpNj511V5IT9ztNz9Xa7ejr0d~_rvbctCPWbnW3bzxxHwIa~%3BeJx9vvYf9BPQ61CsUbI8bfPX7BP2Y9URs~%3BizGi90f8yKvHufc~%3BiNl7S9ewt~%3BoXye8ZsbJBhby6mVK7u03g~%3B316psvf8d~_~%3B~_obxOd7yYP4KWQF3~%3B5S4B~%3B0F8SXIiM~_9zFlYOf3uvui3Pe01SuG~%3Bpbgq3c66mF~%3B6fie~%3BWXI2rnvGbv~%3BUeREvYf1Zn7cc~%3BXPWr2C~_5DQt6lv1r6XiDufhJ5BPbMHzP7mgO~%3B3dcD2GP1pkAt86yvZfZZ~_7GAjJ5jxFP6cX2mAlTzbD~%3Be3bPdNeE~%3BLEJ~%3B3pqzWn~%3BeufPdR4jH04TzK8X3w~_9h9ac67YvXzYr5A~%3BMN4ufft3ZvC~%3Bfd89p238P1W7b68~_1MF~%3B1dfwV~%3Bp37sf9fTD~%3BJzzq4a~%3B0H9QL9~%3Bjrt7Ht5~%3BvtLfY4f~_hZffHme~_79V~_~_ELKDaVfYuR~_tq0fxvTfmdzi~%3BxnwO59O~_~%3BVsPefPbML7vvEvuvDt6mfe~_A3b~_D7uWsx~%3Br5uN~_diMf33PvDZ7k~_~_qB~%3B4s3Bvvtb87Xj84oeffduO8jiMf9Gdn3Yax~%3B8D8zvu~%3BRfc~%3Bp~%3BB76JfUb2~%3Bdmh~%3BlxX5T3ZazBjOfIr~%3BYHFI7BmQ~-~-.bps.a.949152582146973&type=1&__tn__=HH-R
Comments