กิจกรรมวันสารทจีน

โพสต์14 ส.ค. 2562 23:48โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ไหว้ขอพรองค์แปดเซียนในเทศกาลสารทจีน
15 สิงหาคม พ.ศ.2562

   

   

   

Comments