กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โพสต์16 ส.ค. 2562 00:08โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2562 00:10 ]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
16 สิงหาคม พ.ศ.2562

      อาจารย์นิติ เรืองรัตนากร ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน 
ทำพิธีสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ได้อย่างแม่นยํา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผู้เรียน

   

   

   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9lkkOAzEIBH8UmR3~%3B~%3B2PR0G4OOZRYjBvMpFWzboTXda36NVjE81xv8mnRSgnyhb89Tht~%3BS3KOPcl1xq53uOXIl8~%3BTyf7Z6wZZYbfHkmPv5Qs~_5AAz3~%3BzKjeeZfPXIkbWDk~%3BYefy1yIJ75HfUq83t98adZr1~_wLY~_~%3BMD~%3B0PcX8keC1I18xX~_I~_xvMS9lw74pPxBY5l~_Af9e~%3BpZ0uQC6~_Nr4796Xeh9eJ8Lvc~%3BTQw~%3B82U89DX71qgj46a1anx5mTW7w00Pty2f3Mp9P~%3B02NPHpkMD~%3B0NeqrMfOTHuQEMz7gz35rxpyXPL~%3Bss~_tV8sxr7v1GT7vUU3veg~%3BYyzpdl~_G89d~%3BTPw~%3Btfn~%3BiiPveOv716De8h~_B7szDxrXHKPP~%3BU2UfDrj~_ncP4r57Iz9KO2IP4y30Uf16WOYd9387p9~%3B96vfZn6tOb~_Wo1dwfiynf8r5sZz7Nd~_z1cyDbL7uiZenx1fZ5~_~_sd~_bTmvkd~_0O4P~_w27E77zIvfZZzPeXLo1dTLZeahpcjwF~%3Brr9MP5Pl0L~%3BOrz2S~%3BW3C9u01~_x5ZmH3W~%3BuMz~_iy~%3BDne3GHPnyv7ojnvHngfs77Bfw5X57Qh~%3B31nP5Vrn3e8~_43r~%3BE~%3Bq1c5mPXU9Me3vtbh1atnXx7uY8f8F~_ffr4AZf2G3tc~%3B87T4L9Pewv9~%3Bnx~%3BMY6wlBPl2efli~%3BfoROfcZ9G2pg5sd7KL6HsHn~%3Bx5ZxH~_oTNvOQ983Dt26GeT7eR3Kew~_e9HnnzGoF8wnwx85rF~_~_H7acb60B~%3Bb8wv34fcpauY1Y~%3Bnrf949vy6Y~_dCP3Y~%3BRsK8eF~%3BkP82HfG~%3Bf9t0q~%3BeO6HnP1vux9TJl67yKhPllHf~_z~%3BRif7w~%3B0anOuxChj~_~%3BF2kHHGQDKznA5w~_sg8xi.bps.a.822679411460958&type=1&__tn__=HH-R
Comments