กิจกรรวันไหว้ครู

โพสต์27 มิ.ย. 2562 23:01โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2562 23:39 ]
กิจกรรวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มํธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792581301137436&type=3&__xts__[0]=68.ARCOoF4Jcf8D3T76Q4EjEb2oTwegLbm5_2PD4g9YHBw6RzqKSnK160D8WxpfPEGZmkQRXh6hyuZg7gGqicdmcneiGlcHFu3I7ELBVvV9AVWeH8vtvrBziqcFTaknXJ2BRzOycPJ2ljSl5fL5Sblw9KITrawLC7Q_hXtGFgW_SDPv_4-BdaQeu9BcFj6TPgWCBseCK4OiWutOJnD35O9gsi8XZII18DfDonvhOgDlfb1ex2Wo4HEkrICYqGNtIRUSWbEzbaHhuk-pSiVJT0nxpKCHncIMGAQAhC6bnLs-0nHNZoOWzDdodiYan7G_yKE656-A6lit0FnRqoXjmiPZYxCtK7A7R-igTZfergNq-6WQJv6a4xlai7YrllEB3R20c_K0_XPGAlRM4CpWMIWx7F3R7SY8_sl5vxYHR8YK4kEvEvcw0Z7PgzSJ0xMKaqG4qhKlncUj9lfLeGa2vzn-Wzk0pe3cXTpeG60EHEH1jwyghb7IDTy2wrMfsnkhpsgVsgi7r4rOgnA_9nTHPIMAVnxeotYtHLBJfv9ocnA&__tn__=-UC-R
Comments