คณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 5 กันยายน 2561


           


            


             https://plus.google.com/photos/113619609222483474996/album/6597932204578432625?authkey=CMWCh4-J8OetZw