นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายธรรมะที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

โพสต์20 มิ.ย. 2562 22:47โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 21:59 ]
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าค่ายธรรมะที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ.2562

   

   

      

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215193283086200&set=a.10215193281446159&type=3&theater
Comments