พิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา CEP

โพสต์20 มิ.ย. 2562 22:37โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
พิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา CEP 
ประจำปีการศึกษา 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.2562 ณ หอประชุม อาคาร 8 เซียน

   

   

   

   

Comments