พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

โพสต์20 ต.ค. 2563 18:50โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
วันที่ 20 ตุลาคม 2563

   

   

   

   
https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/photos/pcb.1160650167663879/1160647424330820
Comments