พิธีมอบรางวัลและวุฒิบัตรเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์22 ก.พ. 2564 01:06โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2564 01:07 ]
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

มอบรางวัลและวุฒิบัตรเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

   

                     

    

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/photos/pcb.1247629882299240/1247629382299290 Comments