พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ อ.อุษา สมณะ และมอบรางวัลให้กับครูและเจ้าหน้าโรงเรียนสว่างบริบูรณ์ฯ ที่ทำงานมา 10 ปี และ 20 ปี

โพสต์24 ส.ค. 2565 02:04โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ อ.อุษา สมณะ ที่ปรึกษาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
และมอบรางวัลให้กับครูและเจ้าหน้าโรงเรียนสว่างบริบูรณ์ฯ ที่ทำงานมา 10 ปี และ 20 ปี
โดยมี อาจารย์นิติ เรืองรัตนากร ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานการกล่าวแสดงมุทิตาจิต
และมอบรางวัลแก่บุคลากร
วันที่ 20 สิงหาคม 2565

   

   

   

   

   

Comments