พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โพสต์24 พ.ย. 2565 22:20โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

   

   

   

   

Comments