ภาพกิจกรรมศึกษานอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
เรื่องรถไฟ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561


            

             

            

           

https://plus.google.com/u/0/photos/113619609222483474996/album/6590545172823568769?authkey=CPfq3ZSr6fWwBA