ตัวแทน นศท. เข้ารับการฝึก นศท. บังคับบัญชา ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14

โพสต์20 มิ.ย. 2562 19:50โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 22:12 ]
ตัวแทน นศท. เข้ารับการฝึก นศท. บังคับบัญชา 
ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14
วันที่  20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

   

   

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/photos/pcb.787679638294269/787679038294329/?type=3&theater
Comments