กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
12 สิงหาคม 2561 


           

           

          

          

https://plus.google.com/u/0/photos/113619609222483474996/album/6587997910323431345?authkey=COO_icrr3pCmHw