กลุ่มคอมพิวเตอร์https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rO8mUqINYYqb_8ziK3J5Ska0eRfUuGux     https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zLrtSAtz9N_1MVTHqkN6AxdETSjYPqXP     https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12Bhquy6byaAWKVOTxm0PLX3QaiqR7aTd

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/morakot-panpichit/

นายมรกต พรรณพิจิตร (ครูเต้)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.4,ป.3ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวแพรวพรรณ ประวัติ (ครูแพรว)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

นายเจษฎา เรืองรักษา (ครูบอย)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4


นางสาวนิราภร สุทธิกุล (ครูกวาง)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5 - ม.6


นายชัยยุทธ พืชมาก (ครูยุทธ)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายประยงค์ รัชตะสาคร (ครูปิง)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ป.2

นางสาวกนกวรรณ ผลบุญ (ครูเจน)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5


นายณัฐวุฒิ วัลภา (ครูวุฒิ)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ป.3


นางกองมี ฉัตรแก้ว (ครูบุ๋ม)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2-ม.3


นางสาววรณัน เยรัมย์ (ครูแต้ว)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.4

นางสาวทองดี คล้ายโต (ครูดี)

สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6