กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดศรีวราราม

          

                    

                    

https://plus.google.com/u/0/photos/113619609222483474996/album/6582356452193175889?authkey=CI-hqeCgspfOIQ