กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
ร.ร.สว่างฯจัดแสดงผลงานของน.ร.และ
การแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์พร้อมการแสดงบนเวที.
วันที่ 17 สิงหาคม 2561

          

          

           

           

           

https://plus.google.com/u/0/photos/113619609222483474996/album/6590573593790580209?authkey=COiErJvl-qvQRg