กิจกรรมวันวชิราวุธ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560


         


         


          


https://plus.google.com/u/0/photos/113619609222483474996/album/6577600657444764177?authkey=CI_G0cPcpM_efw