ปีการศึกษา 2560


กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมวันวิชาการ
วันที่ 5 มีนาคม 2561

กิจกรรมวันพ่อ60
กิจกรรมวันพ่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2560

อบรมเชิงปฎิบัติการ Active Learning 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันตรุษจีน 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมวันวชิราวุธ61
กิจกรรมถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 วันเด็ก61
กิจกรรมวันเด็ก
วันที่ 12 มกราคม 2561

กิจกรรมตลาดนัดเด็กเดิน 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560


Comments