ปีการศึกษา 2562


ท่านอาจารย์สมชาย อาจารย์พัชราและ คณะนักเรียน ไปเที่ยวเมืองไป่เซ่อ เมืองจิ้งซี เมืองชายแดนจีน-เวียดนาม
อาจารย์สมชาย อาจารย์พัชรา และ คณะนักเรียน
ทัศนศึกษาเมืองไป่เซ่อ​ เมืองจิ้งซี​ 
เมืองชายแดนจีน​-เวียดนาม
วันที่ 26​-28 เมษายน 2562

งานเลี้ยงปิดงานล้างป่าช้า ครั้งที่6
งานเลี้ยงปิดงานล้างป่าช้า ครั้งที่6
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562


เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562


การแข่งขันฟุตซอล อนุบาลเมืองหนองปรือคัพ ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
การแข่งขันฟุตซอลเมืองพัทยา
วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2562ผู้บริหารมอบวุฒิบัตรให้สภานักเรียนที่หมดวาระ
ผู้บริหารมอบวุฒิบัตรให้สภานักเรียนที่หมดวาระ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมค่ายธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
กิจกรรมค่ายธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรวันไหว้ครู
กิจกรรวันไหว้ครู  ปีการศึกษา 2562
นักเรียนระดับ ป.1 - ม.6
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงคำนวณ เพื่อสนับสนุนการสอน coding
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงคำนวณ เพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อบรม coding โดยสำนักพิมพ์ อจท.
อบรม coding โดย สำนักพิมพ์ อจท.
วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkhaythrrmap2
กิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.2
วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมวันสารทจีน
กิจกรรมวันสารทจีน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562


กิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่มูลนิธิสว่างธรรมสถานและLegend slam
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/khorngkarnaeanaewxachiphpheuxkarsuksatxradabxudmsuksa
โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
วันที่ 15-17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/wanlxykrathng
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmphithiwangphwngmalalaeathwayrachsdudiphrabrmrachanusrnrachkalthi6
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmwankhristmasradabchanxnubal
กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/bthkhwammimichux-2
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนร่วมแสดงการรำ ดนตรีจีนและสวดมนต์เย็น
นักเรียนร่วมแสดงการรำ
ดนตรีจีนและสวดมนต์เย็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจี้หนัน กวางเจา เยี่ยมชมเพื่อเปิดศูนย์เรียนปริญญาโทในประเทศไทย
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจี้หนัน เมืองกวางเจา
ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมค่ายธรรมะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
กิจกรรมค่ายธรรมะ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
วันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ.2562


พิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา CEP
พิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา CEP 
ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 


ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการอบรมเด็กและเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพติดและป้องกัน มีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
เข้ารับการอบรมเด็กและเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพติดและป้องกันมีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ 
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562


กิจกรรมค่ายธรรมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
กิจกรรมค่ายธรรมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

มอบรางวัลวันสุนทรภู่
กิจกรรมมอบรางวัลวันสุนทรภู่
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmthabuytakbatrthwayphrarachkuslneuxngniwanchelimphrachnmphrrsa
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmhmwdwithyasastr1hxngreiyn1phlitphanth
กิจกรรมการประกวด 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562            

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmwanwithyasastr
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562


http://www.sb-school.ac.th/khaw-laea-prakas/nganchlxngkhrbrxb10pihxngreiynkhngcuxlaeatheskalwanhiwphracanthr
กิจกรรมงานฉลองครบรอบ10ปี 
ห้องเรียนขงจื่อและเทศกาลวันไหว้พระจันทร์
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkhaywithyphichito-net
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายวิทย์พิชิต O-Net
วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2562


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkhaykhnitsastrradabmathymsuksa
กิจกกรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/karkhaengkhanthaksawichakarchingthwyswangbriburnwithya
การแข่งขันทักษะวิชาการ
ชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์วิทยา
             วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562                      

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmwandekhaengchatipracapikarsuksa2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 10 มกราคม 2563

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/bthkhwammimichux-2
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6


ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ
กิจกรรมวัน​เฉลิมพระชนมพรรษา
​สมเด็จพระราชินีสุทิดาฯ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตัวแทน นศท. เข้ารับการฝึก นศท. บังคับบัญชา ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14
ตัวแทน นศท. เข้ารับการฝึก นศท. บังคับบัญชา 
ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกที่ 14
วันที่  20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายธรรมะที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าค่ายธรรมะที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ.2562


กิจกรรมค่ายคุณธรรม ดูนิทานเพื่อสะท้อนเรื่องราวศีล5 ที่ควรปฏิบัติ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ดูนิทานเพื่อสะท้อนเรื่องราวศีล 5 ที่ควรปฏิบัติ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมตลาดนัด ''ถนนเด็กเดิน''
กิจกรรมตลาดนัด ''ถนนเด็กเดิน''
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562


โครงการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการติว GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง ระยะที่ 1
วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2562


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkhaythrrmanakreiynchanprathmsuksap1
กิจกรรมค่ายธรรมะนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1
วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2562

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmnganwanmaehaengchati
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
            วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562            

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.
กิจกรรมทัศนศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/khayphasacinnmhawithyalaykhruharbinmeuxngharbinlaeameuxngsixan

ค่ายภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิน เมืองฮาร์บิน และเมืองซีอาน

วันที่ 10-23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/karkhaengkhankilasiphaynikhrangthi18
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmtladnaddekdein
กิจกรรมตลาดนักเรียน
จำหน่ายสินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมนุมและห้องเรียน
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
 
https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/khnakhruphupkkhrxnglaeanakreiynrwmthabuytakbatrphrasngkh
คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

ในหลวง ร.9 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkarkheakhaylukseuxnetrnarisamayradabprathmsuksapithi4
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkheakhaylukseuxnetrnarisamayrunhiyradabmathymsuksapithi1-3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3